Tag: انسان شناسی شناختی

نظریه شناختی درباره فرهنگ (۱)

لیلا اردبیلی , June 9th, 2021


از چند دهه پیش، دندراد اولین و تاثیرگذارترین نظریه‌پرداز در انسان‌شناسی شناختی بوده است. آثار او به‌طور خاصی از مرزهای محدود این زیرشاخه فراتر رفته است. وی تا…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

اهمیت پاکی و خطر برای فهم انسان‌شناسی شناختی

لیلا اردبیلی , April 28th, 2021


چرا کتاب پاکی و خطر مری داگلاس برای فهم انسان‌شناسی شناختی مهم است؟ خطای دکارت آن بود که بدن را از ذهن جدا کرد و رواج دوگانه ذهن-بدن…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

چرا زبان در انسان‌شناسی شناختی اهمیت دارد؟

لیلا اردبیلی , April 14th, 2021


برگرفته از کتاب گزیده مباحث انسان شناسی شناختی(جانا تراجتلوا؛ ترجمه لیلا اردبیلی، انتشارات علمی و فرهنگی؛ تهران ۱۳۹۵) ویژگی منحصر به‌فرد انسان زبان اوست- نظام نشانه‌ها(به‌صورت صوتی و…


→انسان‌شناسی و فرهنگ