Tag: ایرانشهر

عکس فوری (۲۳۳) ایران بزرگ سهم کیست؟

ناصر فکوهی , April 30th, 2022


گفتمان‌ها و روایت‌های بزرگ و مبهم و کمابیش همیشه در سایه‌روشن‌هایی از حقیقت و خیال، از واقعیت و اسطوره پدیده‌هایی ذهنی و به دور از دقت تاریخی و…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

از جیحون تا فرات: کتابی نیازمند ویرایش

وب گاه , February 21st, 2021


محسن شجاعی* مجله جهان کتاب   From Oxus to Euphrates: The World of Late Antique Iran. Touraj Daryaee & Khodadad Rezakhani. Jordan Center for Persian Studies; Farhang Foundation,…


→انسان‌شناسی و فرهنگ