Tag: باستان گرایی

روشنفکران و پتانسیل اختلافات قومی‌

ناصر فکوهی , September 29th, 2020


گفتگو‌گر: قاسم منصور آل کثیر پس از فرایند دولت – ملت‌ها که اغلب همراه با یکسان‌سازی فرهنگی بود، بعد از مدتی هویت‌های اقلیت در مقابل فرهنگ یا گفتمان…


→انسان‌شناسی و فرهنگ