Tag: بحران جهانی

چه چیز می تواند از کرونا خطرناک‌تر باشد؟

ناصر فکوهی , September 15th, 2020


جهان در حال حاضر دو مصیبت بزرگ را تجربه می‌کند: اول کرونا ویروس که حدود هشت ماه است آغاز شده و احتمالا اگر رفتارهای درستی در کنشگران اجتماعی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

حبابی شدن جامعه محصول دوره کروناست

ناصر فکوهی , August 15th, 2020


  ۱- کرونا حالا دیگر نقریبا به یک بخش شناخته شده و ملموس زندگی ما حداقل در شرایط عمومی تبدیل شده است. مردم از مرحله انکار و شایعه…


→انسان‌شناسی و فرهنگ