Tag: بدنمندی

انسان‌شناسی بدن (۱)

تصویر: نصب تندیسی از چارلز ری، تندیس‌ساز آمریکایی انسان‌شناسی بدن: با تأکید بر مطالعه اختلالات تغذیه برگردان فاطمه سیارپور  هدف این مقاله معرفی مفهوم «انسان‌شناسی بدن»است. نویسندگان مطالعه…

مقدمه‌ بر تاریخ فرهنگی بدن و بدنمندی در ایران معاصر

مقدمه ناصر فکوهی بر کتاب تاریخ فرهنگی بدن و بدنمندی در ایران معاصر ، زهره روحی، تهران: انتشارات انسانشناسی، ۱۴۰۰ مقدمه بدن و مدرنیته پیشینه بحث درباره بدن…