Tag: بدن اجتماعی

انسان‌شناسی بدن (۲)

فاطمه سیارپور , May 7th, 2022


تصویر: تندیس بازگشت به فرد ساخته چارلز ری، تندیس‌ساز آمریکایی. از کاغذ دست‌ساز- ۲۰۲۰ انسان‌شناسی بدن: با تأکید بر مطالعه اختلالات تغذیه برگردان فاطمه سیارپور خاستگاه انسان‌شناسی بدن…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

بدن و نظریۀ اجتماعی

روابط عمومی , April 25th, 2022


بدن و نظریۀ اجتماعی، کریس شلینگ، ترجمۀ حسن شهرکی، انتشارات انسان‌شناسی، ۱۴۰۰ معرفی کتاب: هدف نویسنده در این کتاب، بازگرداندنِ بدن به مرکز ثقل توجه جامعه‌شناختی از طریق…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

تن‌بارگی به مثابه هنجار بازتولید قدرت

ناصر فکوهی , June 30th, 2020


مطالعات مردم‌نگاری قرن بیستم تمام جوامع انسانی موجود را زیر پوشش خود قرار داده‌اند. افزون بر این مطالعات، پژوهش‌های باستان‌شناسی انسان‌شناختی، باستان‌شناسی، رفتار‌شناسی جانوری و شاخه‌های مرتبط در…


→انسان‌شناسی و فرهنگ