Tag: بذرپاشی

مجموعه عکس «بدن و کشاورزی» (۳)

فاطمه آقامیری , July 28th, 2020


کشت و برداشت برنج، جان فعالیت‌های کشاورزی در شمال ایران است. برنج با رنج بدن زنان و مردانی به دست می‌آید که ماه‌ها خود را وقف زمین می‌کنند…


→انسان‌شناسی و فرهنگ