Tag: بردپیت سیاه

بردپیت سیاه

هانیه بختیاری , April 24th, 2021


“خاطرات لخت و برهنه سر دیوار نشسته‌اند و پایشان را تکان‌تکان می‌دهند. از دور که تو را می‌بینند جست می‌زنند و دنبالت راه می‌افتند. حواست نباشد لِنگ می‌بندند…


→انسان‌شناسی و فرهنگ