Tag: برد نشانده

صفه‌های مقدس (۹)

اصغر کریمی , July 14th, 2021


بردِ نشانده و مسجد سلیمان ایران جنوب غربی از قرن هشتم قبل از میلاد تا قرن پنجم بعد از میلاد رومن گیرشمن برگردان اصغر کریمی فصل نهم آیَدَن‌ها…


→انسان‌شناسی و فرهنگ