Tag: برندسازی

هویت مجازی

هانیه بختیاری , May 15th, 2021


مصاحبه با چند کاربر اینستاگرام درباره‌ تفاوت‌ها و شباهت‌های خود واقعی و خود مجازی‌شان   هویت مجازی چیست؟ چند درصد از هویت مجازی افراد بازتاب دهنده‌ی هویت واقعی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ