Tag: بندر ماهشهر

روایتی از شهر در دوران کرونا؛ یک مردم‌نگاری تصویری از بندر ماهشهر

, December 5th, 2020


اشاره شهر محدود به مجموعه‌ای از ساختمان‌ها و سازه‌ها که شکل فیزیکی مشخصی دارند نمی‌باشد، بلکه مجموعه‌هایی زنده و پویا است که صورت‌های غیرمادی را نیز شامل می‌شود،…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

ماهی‌گیری در بندر ماهشهر

, November 14th, 2020


 مردم‌نگاری تصویری یک سفر دریایی از اسکله صیادی خور سمایلی اشاره انسان در طول تاریخ خود همواره شیوه‌های گوناگونی را برای بقا و معیشت آزموده است. گردآوری و…


→انسان‌شناسی و فرهنگ