Tag: بنیادهای فلسفه

یادداشت‌های پایان قرن (۲۸)

زهره روحی , February 2nd, 2022


فصل چهارم: اصالت وجود ۱. شهسوار ایمانی و تَرکِ نامتناهی (ادامه از قبل) پس، از نگاه عقلانی با جنون طرف هستیم و از آنجا که فارغ از وسواس‌های…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

یادداشت‌های پایان قرن (۲۷)

زهره روحی , January 19th, 2022


فصل چهارم: اصالت وجود ۱. شهسوار ایمانی و تَرکِ نامتناهی «ترس و لرز»، اثر پرآوازه‌ سورن کی‌یرکگارد (۱۸۱۳ ـ ۱۸۵۵) هر چند بر محور آزمون ایمانیِ «ابراهیم» قرار…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

یادداشت‌های پایان قرن (۲۶)

زهره روحی , January 5th, 2022


فصل سوم: امتزاج افق‌ها  (برای روز چهارشنبه) ۳. نیچه و متفکران خلاق یونان باستان (ادامه از قبل) باری، آنکس که در برابر «شدنِ» هراکلیتوس می‌ایستد، پارمنیدسِ متأخر است….


→انسان‌شناسی و فرهنگ

یادداشت‌های پایان قرن (۱۸)

زهره روحی , September 8th, 2021


فصل سوم: امتزاج افق‌ها ۱. سقراط و آلن دوباتن؛ دشواری‌های عدم محبوبیت (ادامه از قبل) به لحاظ فلسفی ، مسلماً کسی منکر عدالت به عنوان فضیلت نیست، اما…


→انسان‌شناسی و فرهنگ