Tag: بهومیل هرابال

بهومیل هرابال در « هیاهوی تنهایی‌اش»

زهره روحی , September 29th, 2021


برای بهناز جانم : «به رسم وفاداری به گمانی ساده !» اگر دل‌مشغولی و گفتگوی درونیِ نویسندگان، در خلوت و تنهایی‌شان را «هیاهوی درونی» آن‌ها بدانیم، در این…


→انسان‌شناسی و فرهنگ