Tag: به همین سادگی

و این منم زنی تنها در آستانه فصلی سرد…

فاطمه آقامیری , June 6th, 2020


زنان از قدیم الایام تا کنون بیشتر متعلق به حوزه خصوصی بوده‌اند و با آن تعریف می‌شدند و کار خانه از جمله وظایف آنان بوده که ارج و…


→انسان‌شناسی و فرهنگ