Tag: بیمارستان

یک روز در بیمارستان تخصصی چشم تهران

هانیه بختیاری , July 20th, 2022


اتنوگرافی صبح در فضای اطراف بیمارستان تخصصی چشم، مراجعان از خودروی شخصی یا تاکسی­ها پیاده می­شوند؛ برخی با عینکی سیاه برخی هم با پانسمانی سفید و برجسته بر…


→انسان‌شناسی و فرهنگ