Tag: تاریخ فرهنگی و اجتماعی

خشونت سیاسی و بازتاب آن در نمایشنامه‌های منثور عصر مشروطه

زهرا رستمی پایه‌های مشروطیت از زمانی پی‌ریزی شد که مراوده با جهان غرب گسترش یافت و در نهایت، بر اثر کنش و واکنش‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و……

گزارشی از نمایشگاه‌های راه اندازی شده در چهار دهه ابتدای سده چهاردهم

گزارشی از نمایشگاه‌های راه اندازی شده در ۴ دهه ابتدای سده چهاردهم هجری شمسی براساس بازنمایی اخبار آن در روزنامه اطلاعات نمایشگاه، از جمله پدیده‌های مدرنی بود که…

خشونت سیاسی و تأثیر آن بر حضور زنان در صحنۀ تئاتر

خشونت سیاسی و تأثیر آن بر حضور زنان در صحنۀ تئاتر و شخصیت‌های زنانه درام‌های عصر مشروطه تطبیق دونسخه از نمایشنامۀ «انوشیروان عادل و مزدک» نوشتۀ گرگور یقیکیان…

یادداشتی برکتاب تاریخ موسیقی ایران نشر دائره المعارف بزرگ اسلامی

از میان بیست جلد تاریخ جامع ایران، نشر دائره المعارف بزرگ اسلامی، جلد هیجدهم به تاریخ موسیقی ایران اختصاص پیدا کرده. مجموعه این بیست مجلد در سال ۱۳۹۴…