Tag: تاریخ نگاری

منابع تاریخ‌نگاری بلوچستان

, February 9th, 2022


  تصویر:در اواخر قرن نوزدهم توسط سِر پرسی سایکس مستشار بریتانیایی در بلوچستان گرفته شده  و در سال ۱۹۰۲ در کتاب او با عنوان هزار مایل در ایران…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

یادداشت‌های سیاسی کنت دوگوبینو

, October 27th, 2020


گوبینو را انسان‌شناسان به‌خاطر «رساله‌ای در نابرابری نژادها» می‌شناسند و ایرانی‌ها به‌واسطه کتابهای «سه سال در آسیا» و «قصه‌های آسیایی». یکی از کتابهای کمترشناخته شده وی، یادداشتهای سیاسی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ