Tag: تبارشناسی،

تبارشناسی سلبریتی

, June 13th, 2021


استفاده از اصطلاح تبارشناسی سلبریتی در مقابل تاریخ سلبریتی برای مطرح‌شدن در این قسمت آغازین بحثی کاملاً آگاهانه است. فوکو به‌واسطه‌ی نیچه بود که از مفهوم تبارشناسی به‌منظور…


→انسان‌شناسی و فرهنگ