Tag: ترک

معرفی گروه انسان‌شناسی دانشگاه حاجت‌تپه آنکارا

گرایش غالب و چیره انسان‌شناسی در ترکیه به‌طور کلی، انسان‌شناسی زیستی است و بنابراین بیشتر گروه‌ها و دپارتمانهای انسان‌شناسی این کشور، در این شاخه فعالیت می‌کنند. دانشگاه حاجت‌تپه…

حماسه‌های شفاهی در امتداد جاده ابریشم: سنت‌های ترکیِ سین‌کیانگ (۴)

کارل رایخل برگردان بهرنگ نیک‌آئین جهانِ کوچ‌نشینان: حماسه‌های شفاهیِ قزاقی حماسه‌های قزاق‌ها، به‌خصوص حماسه‌های قهرمانانه‌ی آنها، جامعه‌ای قبیله‌ای را بازتاب می‌دهند که در آن برای قرن‌ها کوچ‌گردیِ روس…

جایگاه سه زن: صفیه آیلا، ام کلثوم ابراهیم و قمرالملوک وزیری در تاریخ اجتماعی موسیقی ترکیه، مصر و ایران

۱- زمینه های تاریخی مقارن قرن های شانزدهم و هفدهم در جنوب و غرب آسیا سه دولت مقتدر به قدرت رسیدند که هر کدام نقش سازنده ای در…

مدرن‌سازی، ملی‌گرایی و نژادگرایی در ترکیه

مورات ارگین برگردان یوسف سرافراز در ایالات متحده، برتری [نژاد] سفید تداعی‌گر تاریخ طولانی برده‌داری، خاطرات آن، جیم کرو و تجدید حیات کنونی نژادپرستی است. در دیگر قسمت‌های…