Tag: تطور

علل تنفر از دیدگاه انسان‌شناسانه در مصاحبه با مایکل روس

, March 12th, 2022


مصاحبه با پروفسور مایکل روس در نشست روز داروین مصاحبه‌کننده: معصومه شاه‌گردی[۱] سلام سلام. صحبت من راجع به انسان‌شناسی بیولوژیک خواهد بود. اما فکر کردم که به‌جای گفتن…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

مکان‌های تفکیک شده

فاطمه خضری , September 13th, 2020


پیشرفت که از آن هم چون یک «واقعیت» در گذشته ایی نه چندان دور سخن رانده می شد؛ تطوری تک خطی بود که به ناچار تمامی جوامع انسانی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ