Tag: تفکر نیچه

یادداشت‌های پایان قرن (۲)

زهره روحی , April 21st, 2021


مقدمه (قسمت پایانی) اما بازگردیم به ادامه معرفی کتاب، در فصل سوم که به امتزاج افق‌ها می‌پردازیم نظریات نیچه را در مصاف با اندیشه‌ متفکران یونان باستان و…


→انسان‌شناسی و فرهنگ