Tag: تقلید

بررسی نقش اقتصاد در رشد تئاتر گیلان در عصر قاجار (۲): تقلید

نگار شیخان , June 8th, 2020


نوعی دیگری از نمایش که به شکل سنتی در ایران و در کنار تعزیه اجرا می‌شده، تقلید است. این نوع نمایش یکی از اشکال نمایش‌های مضحک ایرانی است…


→انسان‌شناسی و فرهنگ