Tag: تنوع فرهنگی

نقش مشروطۀ گیلان در مشروطۀ ایران

روابط عمومی , February 21st, 2022


جلسۀ هفدهم پنج‌شنبه‌های پرسش و پاسخ با عنوان « نقش مشروطۀ گیلان در مشروطۀ ایران» روز ۲۲ مهر۱۴۰۰ ساعت ۱۵ با حضور دکتر ناصر عظیمی و به میزبانی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

میراث فرهنگی ناملموس جهانی (۱)

آذر جوادزاده , May 2nd, 2021


برگردان : آذر جوادزاده بیانیه ی پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس که در سال ۲۰۰۳ به تصویب یونسکو رسیده، به واقع گشایش پنجره ای است به سوی شناخت…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

تنوع فرهنگی مبنایی برای حق به شهر

آذر جوادزاده , November 17th, 2020


حق به شهر حق همه شهروندان ساکن در شهر است (شهروندان در حال و آینده، شهروندان ِدائم یا موقت) برای اسکان، شغل، تولید، دولت، و لذت بردن؛ شهرها،…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

فرهنگ ناملموس چیست؟

آذر جوادزاده , November 10th, 2020


ناملموس چیست؟ ما بیان‌های حسی و تفکری فرهنگی‌مان را در پاسخ به گوناگونی محیط‌زیست که از نسلی به نسل دیگر آرام‌‎آرام جان گرفته‌اند و احساس هویت و بقا…


→انسان‌شناسی و فرهنگ