Tag: جامعه شناسی جنسیت

پیشرفت‌های جدید در پژوهش جنسیت

فاطمه آقامیری , December 8th, 2020


پیشرفت‌های جدید در پژوهش جنسیت: چارچوب‌های چندبعدی، درهم‌تنیدگی و تفکر فراتر از دوتائی (۱) William J. Scarborough، برگردان: فاطمه آقامیری چکیده در این فصل، من بخش‌هایی از کتاب…


→انسان‌شناسی و فرهنگ