Tag: جامعه فئودالی

معرفی کتاب «سنت و نوسازی»

مریم رجبی , December 1st, 2020


بحث تقابل سنت و تجدد در جامعۀ ما ، یکی از جدی ترین مباحث منازعه ساز است. رویارویی سنت و تجدد در ایران معاصر، مسأله ای پیچیده، حساس…


→انسان‌شناسی و فرهنگ