Tag: جنسیت

آرای پروفسور آن کِی‌هیل درباره‌ی فمنیست و زیبایی زنانه

در این نوشتار، به‌نحو مختصر، به ارائه آراء و اندیشه‌های خانم دکتر آن کی‌هیل، دارای درجۀ استادی کامل دانشگاه الون امریکا دربارۀ زیبایی زنانه در دو دیدگاه مختلف…

روایت زنان از روزمره‌های قرن پیشین

چهارم: نامه‌های فروغ الدوله کتاب «نامه‌های فروغ‌الدوله؛ مشهور به ملکۀ ایران، دختر ناصرالدین شاه و همسر ظهیرالدوله» به کوشش ایرج افشار توسط نشر فرزان در سال ۱۳۸۳ منتشر…

کوته‌نوشت‌های اجتماعی(۱): هویت و خاطره

خاطرت ما، در نهایت، اصلی‌ترین عناصری هستند که هویت‌مان را می‌سازند. و اگر روایتی پیوسته و شخصی از تجربه زندگی‌مان، نتوانسته باشد خاطراتی هویت‌ساز برایمان به وجود بیاورد،…

انسان‌شناسی بدن (بخش ۴ و پایانی)

تصویر: تندیسی از چارلز ری، تندیس‌ساز آمریکایی در ورودی نمایشگاه آثارش در ژرژپمپیدو انسان‌شناسی بدن: با تأکید بر مطالعه اختلالات تغذیه برگردان فاطمه سیارپور   دومین بخش پژوهش…

انسان‌شناسی بدن (۲)

تصویر: تندیس بازگشت به فرد ساخته چارلز ری، تندیس‌ساز آمریکایی. از کاغذ دست‌ساز- ۲۰۲۰ انسان‌شناسی بدن: با تأکید بر مطالعه اختلالات تغذیه برگردان فاطمه سیارپور خاستگاه انسان‌شناسی بدن…

مقاله کوتاه توصیفی بر لیلی و مجنون نظامی

فاطمه زمانی مظفرآبادی آزمایشگاه – این مطلب در چارچوب بخش آزمایشگاه انسان‌شناسی از مجموعه کارنوشت های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا برگزیده و منتشر می‌شوند. انتشار این مطالب…