Tag: جنوب هندوستان

سفرنامه جنوب هند (۳۵)

نسیم کمپانی , September 29th, 2021


روز چهاردهم در قلعه کوچی امروزکمی حالم بهتر شده و می توانم به دنبال بلیط برای بمبئی بروم به صاحب خانه گفتم من پس فردا عازم بمبئی هستم…


→انسان‌شناسی و فرهنگ