Tag: جنگ جهانی دوم

استفاده مجدد سازگار از میراث و ساختارهای موجود در اسناد بین المللی

لاله رمضانی , January 13th, 2021


  بعد از اتمام جنگ جهانی دوم و همچنین صنعت زدایی مرکز شهرها در کشورهای غربی، میزان بسیار زیادی از ساختمان ها بدون کاربری و به عنوان یک…


→انسان‌شناسی و فرهنگ