Tag: جنگ جهانی

بازیابی بدن­‌های از دست رفته

وب گاه , December 25th, 2021


“روایت بدن­های آسیب دیده درعکس­های پساجنگ شومی توماتسو و نگاهی به بازنمایی آن در انیمه دورورو” رضوان شعبان نژادیان   فرد مسیحی با زخم­های کلوئیدی، ناگازاکی ۱۹۶۱ این…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

مرثیه ای برای نسل سرگشته

فاطمه افتخاری , November 24th, 2021


مرثیه ای برای نسل سرگشته؛ نقد و بررسی رمان وداع با اسلحه وداع با اسلحه، ارنست همینگوی، ترجمه: نجف دریابندری، انتشارات علمی فرهنگی، چاپ هشتم ۱۳۹۹ داستان این…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

«باد برمی خیزد»؛ مواجهه خیال و واقعیت

آناهیتا ناهید , March 3rd, 2021


نگاهی به فیلم «باد وزیدن می گیرد» اثر هایائو میازاکی شاید به نظر برسد نمی شود از زندگی خالق هواپیمای جنگنده ای که در جنگ جهانی دوم مناطق…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

از بهشت و دوزخ در قلمرو دینی تا اتوپیا و دیستوپیا در هستی اجتماعی(۲۶)

زهره روحی , February 17th, 2021


«پسا آرمانشهر» ، و سکونتگاههای «دیستوپیاییِ» نئولیبرالیستی پس از دو جنگ جهانی اول و دوم و تأثیرش بر کل جهان، و آغاز جنگ سرد و پیامدهای دشوار آن،…


→انسان‌شناسی و فرهنگ