Tag: جورج فلوید

نژادپرستی در ایران؛مردم‌نگاری یک معضل فرهنگی و اجتماعی

, June 15th, 2020


شاید پنج یا شش ساله بودم که خانوده‌ای آمریکایی از دوستان مادرم، برای زندگی به ایران آمدند. این خانوده بعد از انقلاب اسلامی مسلمان شده بودند و عاشق…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

«خواهش می‌کنم، نمی‌توانم نفس بکشم»؛ قتل غم‌انگیز جورج فلوید

, June 8th, 2020


در رسانه‌های آمریکایی، فرمولی وجود دارد که با عنوان فرمولی علمی برای شکستن اعتصاب‌ها و اعتراضات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این فرمول با استفاده از ساخت شعارهای پوچ،…


→انسان‌شناسی و فرهنگ