Tag: جورج فلوید

«خواهش می‌کنم، نمی‌توانم نفس بکشم»؛ قتل غم‌انگیز جورج فلوید

در رسانه‌های آمریکایی، فرمولی وجود دارد که با عنوان فرمولی علمی برای شکستن اعتصاب‌ها و اعتراضات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این فرمول با استفاده از ساخت شعارهای پوچ،…