Tag: حافظه شهری

افق‌های معنا

فائزه محبتی , June 12th, 2021


افق‌های معنا؛ گذری بر اهمیت «حافظه»، «خاطره» و «قصه‌گویی» در ادبیات انتقادی اگنس هلر از فیلسوفان قرن بیستم است که مطالعات او در زمینه ادبیات انتقادی الهام‌بخش شناخت…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

بارقه‌های خاطره و حافظه در شهر: «والتر بنیامین» چگونه شهر را به متن تبدیل می‌کند و «مارسل پروست» چگونه آن را می‌خواند؟

فائزه محبتی , May 29th, 2021


والتر بنیامین یکی از مهمترین اندیشمندانی است که نوشته‌های او درباره شهر سرآغاز مطالعات خلاقانه را در حوزه شهر نوید می‌دهد. بنیامین معتقد است که شهر و هر…


→انسان‌شناسی و فرهنگ