Tag: حباب اجتماعی

حبابی شدن جامعه محصول دوره کروناست

ناصر فکوهی , August 15th, 2020


  ۱- کرونا حالا دیگر نقریبا به یک بخش شناخته شده و ملموس زندگی ما حداقل در شرایط عمومی تبدیل شده است. مردم از مرحله انکار و شایعه…


→انسان‌شناسی و فرهنگ