Tag: حجم پاییزی

نگاهی ضدافلاطونی به زندگی

آرمان شهرکی , October 10th, 2020


نگاهی به فیلم حجم پاییزی Autumn Ball. کارگردان Veiko Õunpuu. محصول استونی. سال ۲۰۰۷. فیلم حجم پاییزی برخاسته از نگاهی ضدِّافلاطونی به زندگی است آنجا که در پس…


→انسان‌شناسی و فرهنگ