Tag: حقوق زنان

کلاف سردرگم جایگاه دانشگاهی «مطالعات زنان»

جدا از مباحثی که در مورد سرشت علمی «مطالعات زنان» پی گرفته‌ام و خواهم گرفت، مسئلۀ جدی دیگری که گریبان‌گیر این رشته است، جایگاه علمی دانشجویان و فارغ‌التصیلان…

فلسفه، تاریخ و مبانی نظری فمینیسم در کتاب «نظریه فمینیستی»

فلسفه، تاریخ و مبانی نظری فمینیسم در کتاب «نظریه فمینیستی» نوشته دانون جوزفین دانون (متولد ۱۹۴۱) مولف و ویراستار بیش از ۱۴ کتاب درباره ادبیات تطبیقی، تئوری فمینیسم،…