Tag: حواس

شیوه‌ای برای مورمور شدن مغز

, November 29th, 2020


ای اس ام آر نوعی واکنش ارادی اوج گیری حسی از با صدا خوردن خیار تا آزمایش کرانیال (جمجمه‌ای)، یوتیوب پر از ای اس ام آر[۱]هایی است که…


→انسان‌شناسی و فرهنگ