Tag: خانواده

مواجهه با مرگ

آناهیتا ناهید , March 14th, 2021


تجربه جهان در آستانه نیستی در فیلم «جهان با من برقص» انسان مدرن با تکیه بر علوم جدید، با هزاران شیوه مراقبت به دنبال راهی برای احتراز از…


→انسان‌شناسی و فرهنگ