Tag: خلاقیت هنری

هرم ِ واژگون

ناصر فکوهی , September 29th, 2021


یا وقتی دولت‌ها می‌خواهند فرهنگ‌ها را تصاحب کنند وقتی هرمی را بنا می‌کنند، عقل سلیم، تجربه عملی و شناخت علمی، هر سه حُکم می‌کنند پایه‌ای تا حد ممکن…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

هنر در خدمت مداخله مدنی

ناصر فکوهی , September 4th, 2021


گفتگوی هفته نامه بیرمی با ناصر فکوهی ۱- به عنوان نخستین پرسش درک و دریافت شما از جامعه مدنی چیست؟ جامعه ‌مدنی (civil society) مفهومی عمدتا سیاسی است…


→انسان‌شناسی و فرهنگ