Tag: خلیج فارس (جزایر کیش و قشم …)

روایتی از شهر در دوران کرونا؛ یک مردم‌نگاری تصویری از بندر ماهشهر

, December 5th, 2020


اشاره شهر محدود به مجموعه‌ای از ساختمان‌ها و سازه‌ها که شکل فیزیکی مشخصی دارند نمی‌باشد، بلکه مجموعه‌هایی زنده و پویا است که صورت‌های غیرمادی را نیز شامل می‌شود،…


→انسان‌شناسی و فرهنگ