Tag: خوانایی شهری

بارقه‌های خاطره و حافظه در شهر: «والتر بنیامین» چگونه شهر را به متن تبدیل می‌کند و «مارسل پروست» چگونه آن را می‌خواند؟

فائزه محبتی , May 29th, 2021


والتر بنیامین یکی از مهمترین اندیشمندانی است که نوشته‌های او درباره شهر سرآغاز مطالعات خلاقانه را در حوزه شهر نوید می‌دهد. بنیامین معتقد است که شهر و هر…


→انسان‌شناسی و فرهنگ