Tag: دانشنامه مرگ

دانشنامه تخصصی مرگ و مردن (C)

, April 4th, 2021


تولد تابوت(coffin birth): اصطلاحی است که توسط پزشک قانونی برای زایمان خود به خود زن باردار مرده به کار می رود. این اتفاق زمانی رخ می دهد که…


→انسان‌شناسی و فرهنگ