Tag: دانشگاه ایرانی

آسیب شناسی رشته انسان شناسی در دانشگاه ایرانی

ناصر فکوهی , March 15th, 2021


  ۱- با توجه به اینکه شما سال‌های سال با آکادمی در موقعیت‌های مختلف درارتباط بودید، چه آسیب‌ها و نقد‌هایی را متوجه انسان‌شناسی در مقام یک رشته‌ی دانشگاهی،در…


→انسان‌شناسی و فرهنگ