Tag: دایی جان ناپلئون

درگذشت ایرج پزشک‌زاد

ناصر فکوهی , January 12th, 2022


ایرج پزشکزاد، انسانی شریف و نویسنده و حقوق‌دانی توانا، روز ۲۲ دی ماه ۱۴۰۰ درگذشت. درباره اهمیت سهم فرهنگی او در تاریخ معاصر ایران بسیار می‌توان گفت چنانکه…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

ناپلئون ِ تقوایی

ناصر فکوهی , April 11th, 2021


ایرج پزشکزاد، خالق دایی جان ناپلئون ، کارنامه بسیار پرباری دارد و شاید این داستان بیش از آنکه برایش شهرتی به بارآورده باشد، به شکلی متناقض‌نما، مثل درختی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ