Tag: درونگرایی

چهار تفاوت شخصیتی بین پسرها و دخترها

, January 27th, 2021


مارک تراورس برگردان آذر اصغریان دهکردی این تحقیق تفاوت‌های جنسیتی جالبی را در افراد پیش- نوجوان نشان می‌دهد. گاه روانشناسان به مزاح می‌گویند که بیشتر مطالعاتشان روی افراد…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

درون‌گرایی در دوران کرونا

, November 14th, 2020


نویسنده: اروا مهدوی برگردان: آذر اصغریان دهکردی لطفاً مراقب دوستان درونگرای خود باشید. ممکن است آن طور که رفتار می‌کنند نباشند. مطالعه‌ای جدید نشان داده که افراد درونگرا…


→انسان‌شناسی و فرهنگ