Tag: درگدشتگان

وداع با بزرگ‌مرد فرهنگ ایران، پدر دلسوز و استاد گرانبهایم

ناصر فکوهی , July 31st, 2021


لحظاتی پیش، خبردرگذشت جلال ستاری را دریافت کردم: زبانم بند آمد و نفسم برید. یک بار دیگر فهمیدم هر اندازه هم بدانی مرگ ناگزیر است و دیر یا…


→انسان‌شناسی و فرهنگ