Tag: در

وداع با استادی مهربان و دوستی کم‌نظیر

ناصر فکوهی , August 23rd, 2021


همین چند روز پیش بود که با هم تلفنی صحبت کردیم‌؛ بیمارستان بود، خوابیده بر تختی، با سه نفر دیگر در یک اتاق، با لوله‌های سبز رنگ هراسناکی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ