Tag: دلالی فرهنگی

کار جمعی و به دور از قهرمان سازی تنها راه رهایی از قلدرمنشی

ناصر فکوهی , February 21st, 2021


  کار جمعی و به دور از قهرمان سازی تنها راه رهایی از قلدرمنشی در عرصه فرهنگ، گفتگو با ناصر فکوهی • متأسفانه در سال‌های اخیر پدیده «قلدری»…


→انسان‌شناسی و فرهنگ