Tag: دموکراسی

سیاست خارجی آمریکا؛ کمی پیش از هزارهٔ سوم و در آغاز آن

, September 11th, 2021


فرّخ امیرفریار دیپلماسی تجمیع صبر برای رسیدن به موفقیت نسبی است، نه رسیدن به موفقیت کامل تنها با یک تلاش. هنری کیسینجر (ص ۱۹) دیپلماسی بیشتر به مدیریت…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

یادداشت‌های پایان قرن (۱۷)

زهره روحی , August 25th, 2021


فصل سوم: امتزاج افق‌ها ۱. سقراط و آلن دوباتن؛ دشواری‌های عدم محبوبیت (ادامه از قبل) تا جایی که می‌دانیم، آن کس که ادعای جسارت‌آمیز «رستگار کردن مردم» را…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

دموکراسی

مریم رجبی , April 26th, 2021


به نظر می آید غرب با ادعای وجود دموکراسی بسیار به خود میبالد و شعار می دهد، دموکراسی همین است که ما در غرب آن را تجربه میکنیم…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

آینده علوم سیاسی

مریم رجبی , January 20th, 2021


دستیابی به آینده مطلوب ،ازاساسی‌ترین آرمان‌های اندیشمندان علم سیاست است .از پیدایش نخستین نمودهای خردورزی و بینش سیاسی دریونان باستان تاکنون ،سوق دادن جامعه از وضع موجود به…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

دموکراسی یا ظرفیت دموکراتیک

ناصر فکوهی , August 19th, 2020


دموکراسی یک شیوه حکمرانی است که مهم‌ترین مشخصه آن در حکومت بر اساس اراده «اکثریت» یک گروه جمعیتی در یک پهنه سرزمینی است. اینکه چنین جمعیت و پهنه‌ای…


→انسان‌شناسی و فرهنگ