Tag: دنیای عرب

معرفی کتاب «جنگ های صلیبی به روایت اعراب»

مریم رجبی , December 8th, 2020


اصطلاح  جنگ های صلیبی به طور مداوم مورد استفاده قرار می گیرد ؛برداشت عمومی از این اصطلاح نه به خاطر واقعیت تاریخی آن ،بلکه به عنوان وسیله ای…


→انسان‌شناسی و فرهنگ