Tag: دنیای مجازی

جستاری درباره‌ کودکی؛ عصر کودکان کارگر مجازی

ریحانه شهبازی , January 3rd, 2022


کودک، کیست؟ چه سنین و شرایطی را شامل می‌شود؟ این‌ها پرسش‌هایی چالش‌برانگیز هستند که پاسخی یکسان برای آن‌ها وجود ندارد. طبق تعریف کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد،…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

دکمه قطع صدا را بزنید!

, September 29th, 2020


دکمه قطع صدا را بزنید: چرا همه سعی در خاموش کردن دنیای خارج دارند؟ [۱] ریچارد گودوین برگردان آذر اصغریان دکمه‌ی قطع صدا در سال ۱۹۵۶ توسط رابرت…


→انسان‌شناسی و فرهنگ