Tag: دوره صفویه

جهان از بالا : از استعلایِ سرمایه در برج ها تا استغنایِ هنر در نماها

, February 17th, 2021


  همگان زبانی واحد و الفاظی یکسان به کار می بردند. چون آدمیان به شرق کوچیدند، دره ای در سرزمین شنعار یافتند و آنجا سکنا گزیدند. یکدگر را…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

تن‌بارگی به مثابه هنجار بازتولید قدرت

ناصر فکوهی , June 30th, 2020


مطالعات مردم‌نگاری قرن بیستم تمام جوامع انسانی موجود را زیر پوشش خود قرار داده‌اند. افزون بر این مطالعات، پژوهش‌های باستان‌شناسی انسان‌شناختی، باستان‌شناسی، رفتار‌شناسی جانوری و شاخه‌های مرتبط در…


→انسان‌شناسی و فرهنگ